เงินเฟ้อ พ.ค.65 พุ่ง 7.10% สูงสุดในรอบ 13 ปี ส่งผลกระทบอย่างไร ควรทำยังไงต่อ ?

เงินเฟ้อ พ.ค.65 พุ่ง 7.10% สูงสุดในรอบ 13 ปี ส่งผลกระทบอย่างไร ควรทำยังไงต่อ ?

ส่องผลกระทบวิกฤต เงินเฟ้อ เดือนพฤษภาคม 2565 พุ่งสูง 7.10% สูงสุดในรอบ 13 ปี กระทบราคาทำมัน สินค้า ขนส่งแพงขึ้นตาม เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2565 พุ่ง 7.10% สูงสุดในรอบ 13 ปี เป็นผลมาจากราคาพลังงาน ที่กระทบต่อการผลิต สะสมมานานกว่า 5 เดือน จนทะลุเป้า 5.19% แล้ว ขนส่ง-ราคาสินค้าแพงแต่ เงินเฟ้อ ไทย 7.10% ยังต่ำเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการ สนค. 

เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือนพฤษภาคม 2565 เท่ากับ 106.62 (ปี 2562 = 100) สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ 7.10 (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลายประเทศที่เงินเฟ้อสูงขึ้น โดยประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา และประเทศในแถบยุโรป ตัวเลขเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นค่อนข้างมาก

มีสาเหตุจากอุปสงค์ที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การตึงตัวของอุปทาน และมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ทำให้อุปทานไม่สมดุลกับอุปสงค์มากขึ้น สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยยังสูงไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประเทศดังกล่าว เนื่องจากเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นจากผลของราคาพลังงานและอาหารในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

อัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนนี้ อยู่ที่ร้อยละ 7.10 (YoY) ด้วยปัจจัยหลักยังคงเป็นราคาพลังงาน และอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยสินค้ากลุ่มพลังงาน ทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก การยกเลิกการตรึงราคาก๊าซหุงต้มทำให้ราคาทยอยปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได และการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

นอกจากนี้ฐานราคาในเดือนพฤษภาคม ของปี 2564 ค่อนข้างต่ำ จึงมีส่วนทำให้เงินเฟ้อในเดือนนี้อยู่ที่ร้อยละ 7.10 อย่างไรก็ตาม ข้าวสาร เครื่องนุ่งห่ม ค่าเช่าบ้าน การศึกษา ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออกแล้ว เงินเฟ้อพื้นฐาน อยู่ที่ร้อยละ 2.28 (YoY) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สินค้าสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 7.10 (YoY)

กลุ่มพลังงาน สูงขึ้นร้อยละ 37.24 โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นถึงร้อยละ 35.89 ค่ากระแสไฟฟ้า สูงขึ้นร้อยละ 45.43 และราคาก๊าซหุงต้ม สูงขึ้นร้อยละ 8.00 จากการทยอยปรับเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได

กลุ่มอาหาร สูงขึ้นร้อยละ 6.18 อาทิ เนื้อสุกร ไก่สด ไข่ไก่ ราคาเปลี่ยนแปลงตามต้นทุนการเลี้ยง ผักสด ราคาเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ส่วนเครื่องประกอบอาหาร อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ราคาปรับขึ้นตามต้นทุน

สินค้าอื่น ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (แชมพู ยาสีฟัน สบู่ถูตัว) ราคาปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากสิ้นสุดโปรโมชั่น ขณะที่สินค้าสำคัญอีกหลายรายการราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มข้าวแป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง ลดลงร้อยละ 2.81 โดยเฉพาะราคาข้าวสาร ราคาปรับลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมีจำนวนมากกว่าปีที่ผ่านมา กลุ่มการศึกษา ลดลงร้อยละ 0.65 ตามค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับลดลงทุกระดับชั้น กลุ่มเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.06

ในส่วนของแนวโน้ม อัตราเงินเฟ้อ เดือนมิถุนายน 2565 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงมีการขยายเพดานการตรึงราคาน้ำมันดีเซล การปรับราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันได ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ และการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)

นอกจากนี้ สินค้าอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปที่ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต รวมถึงต้นทุน ในส่วนของการขนส่งและโลจิสติกส์ การระงับการส่งออกสินค้าในหลายประเทศ และอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยว และการส่งออก จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อทั่วไปของไทย ปี 2565 จะเคลื่อนไหวในกรอบร้อยละ 4.0 – 5.0 (ค่ากลางอยู่ที่ 4.5) ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะมีการทบทวนอีกครั้ง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า “ระหว่างวันที่ 10-12 มิ.ย. นี้ เขตสุขภาพที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข จะจัดงานมหกรรม 360 องศาปลดล็อกกัญชาแล้วประชาชนได้อะไร ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้ในมิติต่างๆ แก่ประชาชน เป็นงานใหญ่ครั้งแรกหลังปลดล็อกกัญชากัญชง ซึ่งจะมีการแจกต้นกล้ากัญชา 1,000 ต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกัญชา 1 ล้านต้นในงานนี้ด้วย” 

ธนาคารออมสิน GSB ธนาคารของคนไทยเพื่อคนไทย กับบัตรเดบิตออมสิน GSB เพราะไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนค่าออกบัตรทดแทนจำนวน 100 บาท สามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ในประเทศและต่างประเทศ

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป